Характеристика закладу

Загальна характеристика
Державного навчального закладу
"Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури"

Адреса: 65045, місто Одеса, вул. Базарна,63
Тел/факс: 726-25-63
Тел. моб. 067 48 94 214 
e-mail: oplba@ukr.net 

Instagram: Oplba Oplba

                 dnzoplba

Фейсбук: Facebook

 

ДНЗ “Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури” (ОПЛБА) є державним професійно – технічним навчальним закладом ІІ рівня атестації, який входить до системи профтехосвіти і підпорядковується Міністерству освіти і науки  України та Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, гербову печатку зі своїм найменуванням.

Навчальний заклад був заснований у 1945 році наказом начальника обласного управління трудових резервів міста Одеси від 8.04.1945 р. № 53 „Про створення художньо – ремісного училища, художньо – обробних робіт” на базі ОБМУ-319 (Одеське будівельно-монтажне управління) Наркомата громадянського житлового будівництва УРСР. Училище почало роботу 1 вересня 1945 року із загальним контингентом 80 осіб (з 3-х річним строком навчання), які навчались за професіями :

 • альфрейщик живописних робіт – 20 осіб;
 • ліпник – модельник – 10 осіб;
 • столяр – червонодеревник – 20 осіб;
 • декоративні штукатурні роботи – 20 осіб;
 • художньо – террадо – мозаїчні роботи – 10 осіб.

У 1967 році училище було перейменовано в професійно – технічне училище № 3 і знаходилось за адресою: м.Одеса, вул. Чичеріна, 1.

В 1985 році училище перейшло в новий 9 – поверховий навчальний корпус, побудований базовим підприємством „Одесбуд” і переданий училищу за адресою: м.Одеса, вул. Базарна, 63. Училище зайняло 6,5 поверхів (проектна потужність 720 осіб).

Наказом МОН України від 30.10. 2002 року за № 623 “Про вдосконалення мережі професійно – технічних навчальних закладів Одеської області” професійно – технічне училище № 3 міста Одеси реорганізовано в Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.

Учні професійно-технічного навчального закладу в різні роки його існування брали участь в будівництві готелів „Чорне море” та „Турист”, Одеського морського вокзалу, в реставрації Одеського оперного театру, Лівадійського палацу в Криму, Санкт-Петербурзького ермітажу та інших архітектурних об’єктів Одещини та України. Серед випускників навчального закладу: Герой Соціалістичної Праці Антонюк М.К., начальник реставраційних майстерень Цивиславський М.С., член Ради художників Литвик К.М., народний артист УРСР Нащеретний В.В. та інші.

Сьогодні за участю випускників та учнів ліцею створюються сучасні житлові комплекси в різних районах міста.

Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури – державний професійно-технічний навчальний заклад, що діє на основі Статуту, затвердженого 26 грудня 2002 р. заступником державного секретаріату МОН Науменком Г.Г., згідно з яким ліцей входить до системи освіти і забезпечує реалізацію потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти, оволодінні робітничими професіями будівельного профілю.

Основним завданням ліцею є:

 1. забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітників;
 2. організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
 3. навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово- господарська та виробничо-комерційна діяльність;
 4. розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм;
  розроблення правил прийому учнів, слухачів до ліцею на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів;
 5. формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ та організацій;
 6. атестація педагогічних працівників;
 7. організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників на підприємствах;
  організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
 8. забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів та працівників;
 9. забезпечення належної якості професійного навчання та виховання.

На провадження освітньої діяльності Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти України видана ліцензія № 005876 серія АА строком дії до 01.07.2005 року.

Прийом до ліцею здійснюється відповідно переліку професій та обсягу прийому, зазначених у додатку до ліцензії.

Фінансування професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників, соціальний захист учнів ліцею у межах обсягів державного замовлення здійснюється на нормативній основі за рахунок видатків з місцевого бюджету, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах регіонального замовлення та прибутків від виробничої діяльності навчальних майстерень, та відрахувань з виробничої практики учнів ліцею.

Правила внутрішнього розпорядку в ліцеї розроблені на основі чинного законодавства. Навчальний рік у ліцею розпочинається з 1 вересня і завершується в термін, встановлений навчальними планами – 30 червня.

Навчальне навантаження учнів ліцею не перевищує 36 годин на тиждень. Тривалість уроків теоретичного навчання становить 45 хвилин з перервами 10 хвилин. Тривалість уроків виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях не перевищує 6 годин на день з 10-хвилинними перервами через кожні 50 хвилин в перший рік навчання, і через кожну годину п’ятдесят хвилин у наступних роках навчання.

Навчально – виробничі, адміністративні та інші приміщення ліцею займають 6,5 поверхів 9 – поверхової власної будівлі та одно- та двохповерхове приміщення за адресою: вул. Верстатобудівельна,12. Загальна площа приміщень становить 7200 кв.м. Середня площа на одного учня становить 5 кв.м. в тому числі середня площа навчальних кабінетів на одного учня – 3.2 кв. м., навчально-виробничих майстерень – 6.26 кв.м. Санітарно – гігієнічний стан приміщень задовільний.

Для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників, виконання навчальних планів та програм у ліцею є належна матеріальна база:

8 кабінетів загальнотехнічних дисциплін: 2 – матеріалознавства (сумісні з лабораторіями), охорони праці, електротехніки, основ економіки та підприємництва, будівельного креслення, живопису та малюнку, інформаційних технологій;
7 кабінетів спеціальної технології: для кухарів, кондитерів, операторів комп’ютерного набору, слюсарно-зварювальних робіт, оздоблювальних робіт, реставраційних робіт, монтажників гіпсокартонних конструкцій, площою 72 кв.м. кожний;
7 навчально – виробничих майстерень: штукатурна – 50 кв.м., малярна – 60 кв.м., плиточна – 80 кв.м., ліпна – 60 кв.м., слюсарна, зварювальна, монтажників гіпсокартонних конструкцій – 90 кв.м.; лабораторії: кухарів, кондитерів, операторів комп’ютерного набору; 12 кабінетів загальноосвітніх дисциплін: світової літератури, англійської мови (3 кабінети), географії та економіки, української мови та літератури, математики, фізики, хімії та біології, Захисту Вітчизни, історії України та всесвітньої історії, інформатики (2 кабінети);
спортивний комплекс загальною площею 360 кв.м.;
актова зала – 120 кв.м.;
бібліотека з читальним залом – 60 кв.м.;
їдальня – 225 кв.м.
У 2007 році в ліцеї був створений навчально-практичний центр інноваційних технологій для навчання слухачів та учнів передовим будівельним технологіям, розробці та впровадженню нових будівельних професій.

В межах роботи навчально-практичного центру укладена угода з ТОВ “КНАУФ ГІПС КИЇВ” про взаємодію і впровадження передових будівельних технологій фірми КНАУФ.

У 2004-2006 навчальних роках на базі Донецької будівельної академії пройшли навчання за новою професією “монтажник гіпсокартонних конструкцій” викладач та два майстри виробничого навчання.

У 2005-2006 навчальному році в ліцеї була проліцензована нова професія – “монтажник гіпсокартонних конструкцій” та виконано набір на цю професію.

Учням у процесі навчання викладаються нові технологічні процеси роботи з сухими будівельними сумішами закордонних фірм та будівельних компаній України, які застосовуються на будівельних майданчиках міста Одеси.

В навчальному центрі проводяться консультації по новим будівельним матеріалам та технологіям, здійснюється впровадження курсової підготовки для будівельних компаній міста, перспективного передового досвіду з питань новітніх технологій в галузі будівництва.

Майстри виробничого навчання разом з представниками фірми КНАУФ беруть участь у будівельних виставках міста Одеси та рекламують нові будівельні технології, сприяючи залученню до співробітництва будівельні компанії міста.

З 2007 року впроваджено навчання учнів – інвалідів з вадами слуху з терміном навчання 2 роки.

З 2020 року в закладі відкрито 3 інклюзивні групи за професіями: штукатур; лицювальник-плиточник; маляр, кондитер, реставратор декоративно-художніх фарбувань; реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів. 

Директор ліцею Ігор Борисович Черненко є членом Асоціації професійно – технічних учбових закладів України та співавтором Державного стандарту професійно – технічної освіти з професії “Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів” (2006 рік). У червні 2013 року його обрано Головою Ради Директорів профтехосвіти Одеської області.

У 2009 році згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 15.05.2009р. №409 “Про припинення юридичної особи державного професійно – технічного навчального закладу “Одеський професійний будівельний ліцей” Одеської області”, управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації від 03.06.2009 р. №351 – ОД “Про приєднання ДПТНЗ “Одеський професійний будівельний ліцей” до ДПТНЗ “Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури” відбулося об’єднання цих навчальних закладів.

У результаті реорганізації збільшилась кількість педагогічних працівників та учнів ДПТНЗ “Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури”.

В травні 2010 р. в ліцеї відбулося ліцензування з професій: “Кухар”, “Кондитер”, “Монтажник гіпсокартонних конструкцій”. (23.04.2010)

У 2010 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.2010р. “Про перейменування державних професійно – технічних закладів Одеської області” ліцей було перейменовано у Державний навчальний заклад “Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури”.